اگر شما در مرکز آموزش راهنمایی برای مشکل خود پیدا نکرده اید، می توانید با ارسال یک تیکت و انتخاب دپارتمان مناسب از ما سوال کنید.


 امور مالی

در این دپارتمان میتوانید سوالات و مشکلات خود در زمینه مالی را مطرح نمایید.

 ارتباط با مدیریت

در بخش میتوانید مستقیما با مدیریت هاستینگ فا در ارتباط باشید.