هاست سی پنل حرفه ای - هاستینگ فا

با 30 روز ضمانت برگشت پول، بی چون و چرا

هاست وردپرس ابری آلمان- 500 مگابایت

 • داردبک آپ روزانه
 • 10 Gbit/sپورت شبکه
 • سی پنلاکانت ایمیل
 • نامحدودساب دامین
 • در پرداخت سالانهدامنه رایگان
 • 500 مگابایتمقدار فضا
 • NVMEنوع هارد
 • سی پنلکنترل پنل
 • رایگانگواهینامه SSL
 • نامحدودترافیک ماهیانه

هاست وردپرس ابری آلمان - 1 گیگابایت

 • دارد بک آپ روزانه
 • 10 Gbit/s پورت شبکه
 • سی پنل اکانت ایمیل
 • نامحدود ساب دامین
 • در پرداخت سالانه دامنه رایگان
 • 1 گیگابایت مقدار فضا
 • NVME نوع هارد
 • سی پنل کنترل پنل
 • رایگان گواهینامه SSL
 • نامحدود ترافیک ماهیانه

هاست وردپرس ابری آلمان - 2 گیگابایت

 • دارد بک آپ روزانه
 • 10 Gbit/s پورت شبکه
 • سی پنل اکانت ایمیل
 • نامحدود ساب دامین
 • در پرداخت سالانه دامنه رایگان
 • 2 گیگابایت مقدار فضا
 • NVME نوع هارد
 • سی پنل کنترل پنل
 • رایگان گواهینامه SSL
 • نامحدود ترافیک ماهیانه

هاست وردپرس ابری آلمان - 5 گیگابایت

 • دارد بک آپ روزانه
 • 10 Gbit/s پورت شبکه
 • سی پنل اکانت ایمیل
 • نامحدود ساب دامین
 • در پرداخت سالانه دامنه رایگان
 • 5 گیگابایت مقدار فضا
 • NVME نوع هارد
 • سی پنل کنترل پنل
 • رایگان گواهینامه SSL
 • نامحدود ترافیک ماهیانه

هاست وردپرس ابری آلمان - 10 گیگابایت

 • داردبک آپ روزانه
 • 10 Gbit/sپورت شبکه
 • سی پنلاکانت ایمیل
 • نامحدودساب دامین
 • در پرداخت سالانهدامنه رایگان
 • 10 گیگابایتمقدار فضا
 • NVMEنوع هارد
 • سی پنلکنترل پنل
 • رایگانگواهینامه SSL
 • نامحدودترافیک ماهیانه